Categorie archief: Divina Commedia in Webinar

Woensdag 30 mei: “Gratis webinar – Divina Commedia – Canto VI van de Hel” – Dante Nijmegen


Wanneer: woensdag 30 mei,  om 20.00 uur, gratis
Locatie: Het webinar volgt u online vanaf uw eigen werkplek door via een link in te loggen
Verzorgd door: Prof. Jacques Janssen -Dante Nijmegen 

Vul hier het inschrijfformulier in

008003Lezing over de “Canto VI” van de Hel: de avond van Goede Vrijdag, 25 maart 1300.

Als Dante weer tot bewustzijn komt, bevindt hij zich laat in de avond van de achtste april op de derde Kring. Daar worden de gulzigaards gestraft: ze liggen op de grond in de regen, de hagel en de sneeuw. De Kring wordt bewaakt door de hellehond Cerberus.

Met een vroegere bewoner van Florence, Ciacco geheten, heeft Dante een uitvoerig gesprek over de politieke toestand in zijn vaderstad. Het ziet er niet goed uit: de politici deugen niet en de twee politieke stromingen die in Florence beurtelings aan de macht zijn (de Witten en de Zwarten) zullen elkaar op leven en dood blijven bestrijden. Het blijkt dat heel wat Florentijnen in de hel verblijven.

Terwijl ze voortgaan, legt Vergilius aan Dante uit wat er met de zielen in de hel gebeurt na het Laatste Oordeel: pas dan, als lichaam en ziel herenig zijn, zullen zij hun straf ten volle ondergaan. Tenslotte arriveren ze bij Pluto, de bewaker van de volgende, de vierde Kring.

Jacques Janssen is emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Radboud Universiteit (Nijmegen). In 1999 verscheen van zijn hand een nieuwe, geannoteerde vertaling van Dantes ‘Hel’. Hij werkt momenteel aan een nieuwe vertaling waarvan tijdens het Webinar de eerste resultaten zichtbaar worden. Daarnaast werkt hij aan een geschiedenis van het gregoriaans, dat ook op Dantes Louteringsberg regelmatig klinkt.

Taal: Nederlands
Idereen kan zich inschrijven (gratis). Het inschrijfformulier wordt z.s.m. toegevoegd.

Woensdag 28 februari: “Gratis webinar – Divina Commedia – Canto III van de Hel” – Dante Nijmegen


Wanneer: woensdag 28 februari,  om 20.00 uur, gratis
Locatie: Het webinar volgt u online vanaf uw eigen werkplek door via een link in te loggen
Verzorgd door: Prof. Jacques Janssen -Dante Nijmegen 

Klik hier en vul het inschrijfformulier in.

008003Lezing over de “Canto III” van de Hel: de avond van Goede Vrijdag, 25 maart 1300.

Vergilius en Dante gaan door een poort de hel binnen. Boven de poort hangt het vermaarde opschrift Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (Laat alle hoop varen, gij die hier binnengaat).
Het wordt een zware tocht en Vergilius spoort Dante aan moed te tonen. Zoals de zondaren hier van alle hoop verstoken zijn, zegt hij aan Dante alle angst te laten varen. In de put lopen rondom kringen waarlangs ze successievelijk zullen afdalen.

Jacques Janssen is emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Radboud Universiteit (Nijmegen). In 1999 verscheen van zijn hand een nieuwe, geannoteerde vertaling van Dantes ‘Hel’. Hij werkt momenteel aan een nieuwe vertaling waarvan tijdens het Webinar de eerste resultaten zichtbaar worden. Daarnaast werkt hij aan een geschiedenis van het gregoriaans, dat ook op Dantes Louteringsberg regelmatig klinkt.

Taal: Nederlands
Idereen kan zich inschrijven (gratis). Vul het inschrijfformulier in

Woensdag 14 februari: “Webinar – Divina Commedia – Canto II van de Hel” – Dante Nijmegen


Wanneer: woensdag 14 februari,  om 20.00 uur
Locatie: Het webinar volgt u online vanaf uw eigen werkplek door via een link in te loggen
Verzorgd door: Dante Nijmegen (Prof. Jacques Janssen)

 

008003Lezing over de “Canto II” van de Hel, gehouden door Jacques Janssen, emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie van de Radboud Universiteit van Nijmegen en ook vertaler van Dante’s Inferno in het Nederlands.

De tekst van het Gezang wordt in het Italiaans voorgedragen door acteur Ivano Marescotti, het commentaar in het Nederlands wordt verzorgd door Jacques Janssen.Terwijl de acteur de Italiaanse tekst voordraagt, kunt u deze meelezen op het beeldscherm met ernaast de Nederlandse vertaling van Jacques Janssen. Regelmatig staat hij stil bij belangrijke passages en geeft hij commentaar. De lezing duurt ongeveer 1 uur. Tijdens de online webinar kunnen de deelnemers actief participeren door vragen te stellen. Bovendien aan het einde van het webinar is er extra materiaal beschikbaar, onder andere de illustraties van Angelo Monne uit de Italiaanse editie van de Inferno, verzorgd door de beroemde uitgever Zanichelli.

Jacques Janssen is emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Radboud Universiteit (Nijmegen). Hij publiceerde boeken en artikelen over studentencultuur, jeugdcultuur en de betekenis van religie in de hedendaagse samenleving. In 1999 verscheen van zijn hand een nieuwe, geannoteerde vertaling van Dantes ‘Hel’. Hij werkt momenteel aan een nieuwe vertaling waarvan tijdens het Webinar de eerste resultaten zichtbaar worden. Daarnaast werkt hij aan een geschiedenis van het gregoriaans, dat ook op Dantes Louteringsberg regelmatig klinkt.

Taal: Nederlands
Idereen kan zich inschrijven. Vul het inschrijfformulier in.