Socio worden


Het ‘Dante-jaar’ loopt van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024.  Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten dient u socio te zijn.  Dit geldt ook voor taalcursussen.

  • De bijdrage is voor alle soci € 30,- per jaar
  • De bijdrage is voor onze NIEUWE cursisten (eerst jaar, Beginners) € 15,- per jaar
  • Voor partners geldt een gereduceerd tarief van € 20,-
  • Studenten (tot 27 jaar) betalen een bijdrage van € 10,-
  • Eén introducé is altijd toegestaan

Soci ontvangen ieder jaar in de maand juli een pasje op naam.

Wanneer u al socio bent, hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven. Door betaling van de jaarlijkse bijdrage blijft u automatisch ook voor het volgende seizoen socio. Dante Nijmegen kent niet het systeem van automatische incasso van de bijdrage; u wordt verzocht deze zelf over te maken.

Voor inschrijven als nieuwe socio (niet voor het volgen van een cursus) vul het online inschrijfformulier in.

U wordt verzocht uw bijdrage voor het jaar 2023-2024 vóór 1 september 2023 over te maken op IBAN:  NL39 ABNA 0568 4870 79 t.n.v. Stichting Comitato Dante Alighieri Nijmegen. Heeft u na 1 oktober 2023 niet betaald, dan wordt u uitgeschreven als socio van Dante Nijmegen.

N.B. Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 september 2023 gericht aan de penningmeester wordt het zijn van socio van Dante Nijmegen automatisch verlengd met verplichting tot betaling van de bijdrage.
 

Privacy
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze EU-regelgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Iedereen die persoonsgegevens ‘verwerkt’ (dus verzamelt, opslaat, bewerkt, gebruikt, doorlevert) moet aan de eisen die de AVG stelt voldoen.
 
De stichting Dante Alighieri Nijmegen heeft met de AVG te maken omdat we een ledenadministratie voeren en taallessen aanbieden; we hebben de nodige maatregelen getroffen om aan de AVG te voldoen en om de privacy van onze leden en medewerkers te blijven waarborgen. He zogeheten Privacy statement geeft aan hoe dit gebeurt. Dit document is hier te downloaden:

Dante Alighieri Nijmegen – Privacy statement