Categorie archief: Lezingen/Activiteiten – Dante Nijmegen

Maandag 3 oktober: de taalcursussen beginnen, verschillende niveaus- Dante Nijmegen


 
Cursus Italiaans? U kunt zich nu inschrijven

Maandag 3 oktober starten de taalcursussen. Wacht niet te lang met inschrijven! In verschillende locaties in Nijmegen. Lessen op alle niveaus, veel instapmogelijkheden. Lezingenprogramma gratis voor cursisten!

We hebben verschillende soorten cursussen:

REGULIERE CURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 24 lessen van 1,5 uur, € 280, en starten in de eerste week van oktober. Alle vaardigheden komen in aanmerking, op verschillende niveaus. Leerboeken dienen in overleg met de docent door de cursist zelf of gezamenlijk te worden aangeschaft. Voor meer informatie lees onze pagina Taalcursussen

THEMACURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45, en starten eind oktober/begin november. Verschillende onderwerpen met betrekking tot het Italiaanse leven, gewoonten of cultuur zullen worden gepresenteerd, op verschillende niveaus. Voor meer informatie lees onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen.

GRAMMATICA CURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45, en starten eind oktober/begin november. Heb je reeds een goede kennis van het Italiaans en heb je behoefde aan een opfrissing van de grammatica? Wil je een specifiek grammaticaal onderwerp herhalen? Op verschillende niveaus. Voor meer informatie lees onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen.

CONVERSATIECURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45, en starten eind oktober/begin november . Voor wie graag op een praktische manier Italiaans wil leren en vooral veel oefenen, op verschillende niveaus. De focus ligt hierbij op het praten en luisteren, woordenschat uitbreiden. Voor meer informatie lees onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen

CAFFÈ IN LINGUA (TAALCAFÉ)
Gedurende een uur, een keer per maand, zal er in een gezellige, ongedwongen sfeer bij een kopje koffie of cappuccino met elkaar in het Italiaans gekletst worden. Elke bijeenkomst kost tussen € 5 en € 7,50 afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor meer informatie lees onze pagina Caffè in lingua.

KORTE CURSUS ‘EENVOUDIG ITALIAANS’
In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Start in april. Voor meer informatie lees onze pagina Taalcursussen

Het lesrooster volgt de schoolkalender van de regio Zuid. De lessen starten in week 40 (eerste week van oktober). Inschrijving vindt plaats door het ingevulde inschrijfformulier dat te vinden is op deze pagina van de website.

Woensdag 12 oktober: Honderd jaar na de Mars op Rome – Dante Nijmegen


Wanneer: woesndag 12 oktober, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (drs. Marc Leijendekker)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mars op Rome is als startpunt genomen voor een nieuwe tijdrekening, de Era Fascista, afgekort E.F. Het jaar 1 van deze telling liep van 28 oktober 1922 tot en met 27 oktober 1923. Op gebouwen uit de jaren van het Mussolinibewind zijn nog steeds dateringen met deze telling te vinden, vaak naast een gewone datering.

In oktober 2022, nu de politieke situatie in Italië wederom gespannen en zorgwekkend kan worden genoemd, is het een eeuw geleden dat Benito Mussolini en de zwarthemden van zijn Partito Nazionale Fascista de Mars op Rome hielden. In een combinatie van bruut geweld en een uitgekookte politieke strategie kwamen de fascisten onder leiding van Mussolini aan de macht. De democratie werd uitgeschakeld en Italië zou de volgende decennia gebukt gaan onder de dictatuur van de zwarthemden. Marc Leijendekker gaat na, wat er in Rome nog zichtbaar herinnert aan het fascistische ventennium en onderzoekt waarom die gebouwen niet zijn afgebroken.

Marc Leijendekker is in 1988 als correspondent begonnen in Rome. Eerst alleen voor NRC Handelsblad en de Wereldomroep, later ook voor de NOS. Ook toen zijn werk mij op andere wegen bracht, is hij over het Belpaese blijven schrijven. Hij woont nu deels in Italië, deels in Nederland.
Marc Leijendekker geeft regelmatig lezingen over Italië, af en toe een college, en heeft er twee boeken over geschreven. Het eerste, ‘De Italiaanse revolutie’, stamt uit 1993, het tweede boek, ‘Het land van de krul’, is voor het eerst gepubliceerd in 2005 en daarna een paar keer aangevuld en bijgewerkt.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands

 

 

 

 

Woensdag 19 november: De relatie tussen Venetiaanse stadsgezichten en 17de-eeuwse schilderkunst in de Republiek – Dante Nijmegen


Wanneer: woesndag 19 novemberr, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (dr. Bram de Klerck)

 

In de achttiende eeuw nam de uitbeelding van de stad Venetië in de schilderkunst een ongekend hoge vlucht. Venetiaanse kunstenaars als Canaletto, Bernardo Bellotto en Francesco Guardi kozen het aanzicht van hun stad, met monumenten zoals het Palazzo ducale en de kerk van San Marco, als onderwerp. Maar ook minder representatieve gebouwen en zelfs achteraf gelegen grachten en eilanden werden in vedute in beeld gebracht. Ook al eerder was de stad Venetië nadrukkelijk als decor opgenomen in scènes als die van het Wonder van het Heilig Kruis door Gentile Bellini (ca 1500).

Toch moeten de voorbeelden voor de achttiende-eeuwse kunstenaars waarschijnlijk worden gezocht in schilderijen en prenten van kunstenaars uit de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Want het was daar, in Amsterdam, Haarlem en andere artistieke centra, dat in die periode een heel nieuw soort stadsgezicht opkwam dat in themakeuze, ruimtesuggestie en compositie sterke parallellen vertoont met de Venetiaanse veduta. In de lezing zal deze opmerkelijke artistieke uitwisseling tussen de Nederlanden en Italië worden geïllustreerd en nader toegelicht.

Bram de Klerck is universitair hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de kunst van het Italië van de vroegmoderne periode. Daarnaast is hij medewerker van de cultuurredactie van NRC.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands

 

 

 

 

Woensdag 8 februari: Het Forum Romanum: het hart van het eeuwige Rome gereanimeerd – Dante Nijmegen


Wanneer: woesndag 8 februari, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (dr. Guido Cuyt)

 

Lezing in samenwerking met het NKV.

Welke bronnen hebben we om het Forum Romanum te reconstrueren? Klassieke teksten, de antieke en post-klassieke iconografie, de rapporten van de archeologische opgravingen. Dankzij recente opgravingen hebben archeologen zich een nieuw beeld kunnen vormen van het Forum Romanum. We weten nu dat er nog meer gebouwen stonden dan we dachten en dat enkele gebouwen er anders uitzagen dan tot hiertoe werd aangenomen.

Guido Cuyt is voormalig geschiedenisleraar te Antwerpen en onder meer (ere)voorzitter van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. Hij legt zich toe op de studie van de stad Rome in de Oudheid. Zijn recent verschenen Het Forum Romanum, Stenen en Stemmen (i.s.m. Michiel Verweij) omvat twee luiken: de volledige geschiedenis van het Forum en de thematisch opgevatte beschrijving ervan. Voorts bouwde Cuyt een maquette van het Forum Romanum (1:250), die in bruikleen was aan de KU Leuven en onlangs is aangepast, herwerkt en uitgebreid. Deze maquette is tijdens de lezing te bewonderen.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands

 

 

 

 

Woensdag 8 maart: Castel del Monte, parel van het middeleeuwse Puglia – Dante Nijmegen


Wanneer: woesndag 8 maart, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (drs. Huub Kurstjens)

 

Castel del Monte, het beroemde achthoekige kasteel dat rond 1240 gebouwd is in opdracht van keizer Frederik II, is een van de bekendste kastelen ter wereld. De octogonale vorm en de ligging in de Murge (Apulië) heeft tot menige speculatie geleid over de constructie, de functie en de betekenis van het gebouw. Valt er wel iets zinnigs over te zeggen als er slechts één primaire bron over Castel del Monte beschikbaar is? Op basis van een historiografisch onderzoek en met behulp van de comparatieve methode wordt getracht te achterhalen welke theorieën in omloop zijn, welke daarvan valide zijn en welke naar het rijk der fabelen verwezen kunnen worden. Zowel het onderzoek als de gehanteerde methode leidt tot verrassende conclusies.

 

 

 

Huub Kurstjens is historicus en reisleider; hij verdiende zijn sporen onder meer als jarenlang bestuurslid van Dante Alighieri Nijmegen.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands

 

 

 

 

Woensdag 19 april: Het neorealisme in de Italiaanse cinema – Dante Nijmegen en Lux


Wanneer: woesndag 19 april, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (dr. Kevin Toma)

 

In samenwerking met LUX.

“We willen met onze camera de straat opgaan, naar de velden, de havens, de fabrieken van ons land; we weten zeker dat we ooit onze mooiste films zullen maken terwijl we de langzame, vermoeide stap volgen van de arbeider op weg naar huis.” Dat was het motto waarmee een aantal geestverwanten de naoorlogse Italiaanse cinema op zijn kop zette. Regisseurs als Roberto Rossellini, Vittorio De Sica en Luchino Visconti maakten korte metten met het escapistische amusement dat op dat moment het Italiaanse witte doek beheerste, om het dagelijks leven zo waarachtig en ongefilterd mogelijk op zijn staart te trappen. Het neorealisme zou het grootste geschenk worden dat Italië aan de wereldcinema gaf, en maakt tot op de dag van vandaag school met zijn voorkeur voor menselijke verhalen, non-professionele acteurs, onopgesmukt camerawerk en bestaande locaties.

In De grenzen van de realiteit gaat Kevin Toma dieper in op de oorsprong, ontwikkeling en beperkingen van het Italiaanse neorealisme. Hij doet dit aan de hand van een aantal bijzondere, prikkelende en ontroerende fragmenten uit klassieke en minder bekende neorealistische films, zoals De Sica’s Fietsendieven (1948) en Visconti’s Ossessione (1943), die bovendien in hun (kunst)historische context worden geplaatst. Met zijn commentaar en analyses hoopt Toma voelbaar te maken wat de neorealisten wisten en geloofden: dat de grootste poëzie juist in het alledaagse schuilt.

Bram de Klerck is filmjournalist bij de Volksrant.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands