Categorie archief: Lezingen/Activiteiten – Dante Nijmegen

Woensdag 8 februari: Het Forum Romanum: het hart van het eeuwige Rome gereanimeerd – Dante Nijmegen


Wanneer: woesndag 8 februari, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (dr. Guido Cuyt)

 

Lezing in samenwerking met het NKV.

Welke bronnen hebben we om het Forum Romanum te reconstrueren? Klassieke teksten, de antieke en post-klassieke iconografie, de rapporten van de archeologische opgravingen. Dankzij recente opgravingen hebben archeologen zich een nieuw beeld kunnen vormen van het Forum Romanum. We weten nu dat er nog meer gebouwen stonden dan we dachten en dat enkele gebouwen er anders uitzagen dan tot hiertoe werd aangenomen.

Guido Cuyt is voormalig geschiedenisleraar te Antwerpen en onder meer (ere)voorzitter van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. Hij legt zich toe op de studie van de stad Rome in de Oudheid. Zijn recent verschenen Het Forum Romanum, Stenen en Stemmen (i.s.m. Michiel Verweij) omvat twee luiken: de volledige geschiedenis van het Forum en de thematisch opgevatte beschrijving ervan. Voorts bouwde Cuyt een maquette van het Forum Romanum (1:250), die in bruikleen was aan de KU Leuven en onlangs is aangepast, herwerkt en uitgebreid. Deze maquette is tijdens de lezing te bewonderen.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands

 

 

 

 

Vanaf 6 april: ‘Eenvoudig Italiaans-Vakantiecursus’ – Dante Nijmegen


 

In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid tijdens de vakantie in Italië moeten vergroten.

Wat kan je verwachten van deze cursus?

Grammatica en conversatie
– tellen & de klok
– kennismaken & begroeten
– boodschappen doen & winkelen
– overnachten
– eten & drinken
– openbaar vervoer & de weg vragen.

 

Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Aan de orde komen de uitspraakregels, lidwoorden en zelfstandige naamwoorden, regelmatige en een aantal onregelmatige werkwoorden, vraagwoorden en basisvocabulaire. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan.

Wanneer:
In Nijmegen op donderdagavond, van 19.30 uur tot 21.0 uur:
– 6, 13, 20 april
– 4, 11, 25 mei
– 1 juni.

Cursusgeld: U krijgt korting op de korte cursus Eenvoudig Italiaans als u socio wordt van Dante Nijmegen.
Voor Dantesoci € 120,00 (te betalen aan de docente) en € 30,00 aan de Stichting als bijdrage nieuwe socio. Niet-soci betalen €150,00. U dient het bedrag over te maken op bankrekening van de docente  (wordt per mail bekend gemaakt).

Lesmateriaal: wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Locatie: Nijmegen, wjkcentrum Titus Brandsma.

Inschrijving: vóór 30 maart 2023 via het Inschrijfformulier

Parole, parole … Woorden en zegswijzen die opvallen in de Italiaanse taal – Dante Nijmegen


De conversatiegroep van een van onze docente Cinzia Mancini heeft een nieuwe rubriek bedacht voor Novità: Parole, parole…

De rubriek omvat woorden en zegswijzen die (ons) opvallen in de Italiaanse taal. Je kunt deze rubriek lezen in de Novità, de maandelijkse nieuwsbrief van Dante Alighieri Nijmegen. Zie boven in het menu Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven of klik hier voor de Novità van de huidige maand. Als u een oude Novità wil ontvangen, schrijf ons een mail en we zullen u de nieuwsbrief sturen.

Iedereen die op het gebied van taalfenomenen iets interessants heeft te melden kan dat in maximaal 400 woorden sturen naar: jokederidder53@gmail.com. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

De uitdrukking van de maand is: Avere le braccia corte (Krenterig zijn of de hand op de knip houden)

 

Parole parole” is een nummer van de Italiaanse zangers Mina en Alberto Lupo. Het nummer werd in april 1972 uitgebracht. In 1973 bracht Dalida een Franstalige versie onder de titel “Paroles, paroles” uit op haar album Julien. Op 17 januari van dat jaar werd het uitgebracht als de eerste single van het album. (bron: Wikipedia)

 

Maandag 16 en 23 januari: themacursus “In giro per negozi” – Taalcursus Dante Nijmegen


Op maandag 16 en 23 januari start de cursus “In giro per negozi“, van 13.30 tot 15.30 uur, niveau: A1+ / A2 en uiteraard ook voor halfgevorderden om in het onderwerp te verdiepen of te herhalen. Klik hier voor het programma van deze cursus: IN GIRO PER NEGOZI. Schrijf je in!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMACURSUSSEN deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45, en starten eind oktober/begin november. Verschillende onderwerpen met betrekking tot het Italiaanse leven, gewoonten of cultuur zullen worden gepresenteerd, op verschillende niveaus. Voor meer informatie lees onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen.

Zie voor meer informatie onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen

De taalcursussen zijn begonnen, verschillende niveaus- Dante Nijmegen


 
Cursus Italiaans? U kunt zich nu inschrijven

Maandag 3 oktober starten de taalcursussen. Wacht niet te lang met inschrijven! In verschillende locaties in Nijmegen. Lessen op alle niveaus, veel instapmogelijkheden. Lezingenprogramma gratis voor cursisten!

We hebben verschillende soorten cursussen:

REGULIERE CURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 24 lessen van 1,5 uur, € 280, en starten in de eerste week van oktober. Alle vaardigheden komen in aanmerking, op verschillende niveaus. Leerboeken dienen in overleg met de docent door de cursist zelf of gezamenlijk te worden aangeschaft. Voor meer informatie lees onze pagina Taalcursussen

THEMACURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45, en starten eind oktober/begin november. Verschillende onderwerpen met betrekking tot het Italiaanse leven, gewoonten of cultuur zullen worden gepresenteerd, op verschillende niveaus. Voor meer informatie lees onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen.

GRAMMATICA CURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45, en starten eind oktober/begin november. Heb je reeds een goede kennis van het Italiaans en heb je behoefde aan een opfrissing van de grammatica? Wil je een specifiek grammaticaal onderwerp herhalen? Op verschillende niveaus. Voor meer informatie lees onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen.

CONVERSATIECURSUSSEN
deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45, en starten eind oktober/begin november . Voor wie graag op een praktische manier Italiaans wil leren en vooral veel oefenen, op verschillende niveaus. De focus ligt hierbij op het praten en luisteren, woordenschat uitbreiden. Voor meer informatie lees onze pagina Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen

CAFFÈ IN LINGUA (TAALCAFÉ)
Gedurende een uur, een keer per maand, zal er in een gezellige, ongedwongen sfeer bij een kopje koffie of cappuccino met elkaar in het Italiaans gekletst worden. Elke bijeenkomst kost tussen € 5 en € 7,50 afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor meer informatie lees onze pagina Caffè in lingua.

KORTE CURSUS ‘EENVOUDIG ITALIAANS’
In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Start in april. Voor meer informatie lees onze pagina Taalcursussen

Het lesrooster volgt de schoolkalender van de regio Zuid. De lessen starten in week 40 (eerste week van oktober). Inschrijving vindt plaats door het ingevulde inschrijfformulier dat te vinden is op deze pagina van de website.

Woensdag 19 november: De relatie tussen Venetiaanse stadsgezichten en 17de-eeuwse schilderkunst in de Republiek – Dante Nijmegen


Wanneer: woesndag 19 novemberr, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (dr. Bram de Klerck)

 

In de achttiende eeuw nam de uitbeelding van de stad Venetië in de schilderkunst een ongekend hoge vlucht. Venetiaanse kunstenaars als Canaletto, Bernardo Bellotto en Francesco Guardi kozen het aanzicht van hun stad, met monumenten zoals het Palazzo ducale en de kerk van San Marco, als onderwerp. Maar ook minder representatieve gebouwen en zelfs achteraf gelegen grachten en eilanden werden in vedute in beeld gebracht. Ook al eerder was de stad Venetië nadrukkelijk als decor opgenomen in scènes als die van het Wonder van het Heilig Kruis door Gentile Bellini (ca 1500).

Toch moeten de voorbeelden voor de achttiende-eeuwse kunstenaars waarschijnlijk worden gezocht in schilderijen en prenten van kunstenaars uit de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Want het was daar, in Amsterdam, Haarlem en andere artistieke centra, dat in die periode een heel nieuw soort stadsgezicht opkwam dat in themakeuze, ruimtesuggestie en compositie sterke parallellen vertoont met de Venetiaanse veduta. In de lezing zal deze opmerkelijke artistieke uitwisseling tussen de Nederlanden en Italië worden geïllustreerd en nader toegelicht.

Bram de Klerck is universitair hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de kunst van het Italië van de vroegmoderne periode. Daarnaast is hij medewerker van de cultuurredactie van NRC.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands