Woensdag 24 januari: Unesco werelderfgoed in Italië – Dante Nijmegen


Wanneer: woensdag 24 januari 2024, om 20.00 uur
Waar: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen 
Verzorgd door: Dante Nijmegen (Nico Nelissen)

 

​De meeste mensen hebben wel eens gehoord van het Werelderfgoed van UNESCO. Voor de in Italië geïnteresseerden, zoals onze leden van Dante Alighieri, zal het nauwelijks of geen verbazing wekken dat Italië het land is met de meeste sites op de Werelderfgoedlijst.

Italië is namelijk een land met een zeer rijke (materiële) cultuur. Uit alle perioden van de geschiedenis zijn relicten bewaard gebleven en een groot aantal ervan is geplaatst op de prestigieuze lijst van UNESCO.

Prof. dr. Nico Nelissen zal allereerst ingaan op de organisatie (UNESCO) die voor de Lijst van het Werelderfgoed verantwoordelijk is, op de procedures die worden gehanteerd bij het nomineren, plaatsen en afvoeren van sites op de lijst, alsook op de criteria die daarbij worden gehanteerd. Hij zal ons informeren over het aantal, de soort, de geografische spreiding van de objecten op de lijst, als ook op de rol die de nationale staten en adviesorganen daarbij spelen.

Aan de hand van prachtige beelden neemt hij ons vervolgens mee op een tocht langs bekende, maar ook weinig bekende steden, gebouwen en plekken in Italië die op de Werelderfgoedlijst staan. Daarbij gaat hij vooral in op wat nu de ‘unieke universele waarden’ zijn die plaatsing op de UNESCO-lijst rechtvaardigen. De laatste jaren wordt geregeld kritiek geuit op de aard, omvang en samenstelling van de Werelderfgoedlijst. Nu, 50 jaar na het opstellen van het Werelderfgoedverdrag, worden de voor- en nadelen van plaatsing op de Werelderfgoedlijst steeds duidelijker. Dat is reden om de vraag te stellen of wat ooit als een oplossing voor een probleem werd gezien, nu als de oorzaak van een probleem moet worden aangemerkt.

 

Lezing in het Nederlands
Dantesoci, soci van Dante Kleve e Alliance Française hebben vrij toegang tot de lezingen.