Woensdag 14 februari: “Webinar – Divina Commedia – Canto II van de Hel” – Dante Nijmegen


Wanneer: woensdag 14 februari,  om 20.00 uur
Locatie: Het webinar volgt u online vanaf uw eigen werkplek door via een link in te loggen
Verzorgd door: Dante Nijmegen (Prof. Jacques Janssen)

 

008003Lezing over de “Canto II” van de Hel, gehouden door Jacques Janssen, emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie van de Radboud Universiteit van Nijmegen en ook vertaler van Dante’s Inferno in het Nederlands.

De tekst van het Gezang wordt in het Italiaans voorgedragen door acteur Ivano Marescotti, het commentaar in het Nederlands wordt verzorgd door Jacques Janssen.Terwijl de acteur de Italiaanse tekst voordraagt, kunt u deze meelezen op het beeldscherm met ernaast de Nederlandse vertaling van Jacques Janssen. Regelmatig staat hij stil bij belangrijke passages en geeft hij commentaar. De lezing duurt ongeveer 1 uur. Tijdens de online webinar kunnen de deelnemers actief participeren door vragen te stellen. Bovendien aan het einde van het webinar is er extra materiaal beschikbaar, onder andere de illustraties van Angelo Monne uit de Italiaanse editie van de Inferno, verzorgd door de beroemde uitgever Zanichelli.

Jacques Janssen is emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Radboud Universiteit (Nijmegen). Hij publiceerde boeken en artikelen over studentencultuur, jeugdcultuur en de betekenis van religie in de hedendaagse samenleving. In 1999 verscheen van zijn hand een nieuwe, geannoteerde vertaling van Dantes ‘Hel’. Hij werkt momenteel aan een nieuwe vertaling waarvan tijdens het Webinar de eerste resultaten zichtbaar worden. Daarnaast werkt hij aan een geschiedenis van het gregoriaans, dat ook op Dantes Louteringsberg regelmatig klinkt.

Taal: Nederlands
Idereen kan zich inschrijven. Vul het inschrijfformulier in.