Woensdag 8 april: Begin “Korte cursus Italiaans”, Nijmegen – Dante Nijmegen


In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

– uitspraakregels en tellen;
– omgangsvormen;
– boodschappen doen (niet overal is een supermarkt in de buurt);
– overnachten;
– uit eten gaan en wat drink je daarbij;
– openbaar vervoer;
– ziekte en gezondheid.

Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan.

In Nijmegen op woensdagavond:
8, 15, 22, 29 april; 13, 20, 27 mei van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursusgeld: voor Dantesoci € 85,00. Niet-soci betalen €120,00. U dient het bedrag voorafgaand aan de cursus over te maken op bankrekening IBAN NL14 SNSB 0936 6720 64 t.n.v. mw. Kok-Morello.

Lesmateriaal: “Italiaans à la carte” (tekst/werkboek en cd) ISBN 9789460301599

Inschrijving: vóór 25 maart 2014 via het Inschrijfformulier.