Woensdag 14 oktober: Rome. De droom van keizer Constantijn – Dante Nijmegen


Wanneer: woensdag 14 oktober, om 19.45 uur
Lokatie: Logegebouw, Fortstraat 7, Nijmegen
Verzorgd door: Sible de Blaauw (Dante Nijmegen)

Constantijn NEW Costantino piede

Van oktober 2015 tot februari 2016 vindt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een tentoonstelling plaats over keizer Constantijn en het opkomende Christendom in de stad Rome. Daarin wordt de fascinerende maar in een aantal opzichten nog steeds moeilijk te vatten periode tussen 300 en 400 na Christus voor het voetlicht gebracht aan de hand van objecten uit beroemde Romeinse musea. Sible de Blaauw, één van de twee gastconservatoren, zal in deze lezing ingaan op het thema en de opzet van de tentoonstelling, de multiculturele samenleving van het laatantieke Rome, de collecties in Rome waaruit de bruiklenen afkomstig zijn en op de actuele belangstelling voor het Vroege Christendom.

Sible de Blaauw is hoogleraar in de Vroegchristelijke Kunst en Architectuur aan de Radboud-Universiteit Nijmegen. Voor zijn komst naar Nijmegen in 2002 werkte hij als kunsthistoricus en vice-directeur aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Zijn onderzoekszwaartepunten zijn het christelijke Rome, de culturele doorwerking van het Vroege Christendom en de wisselwerking tussen architectuur en liturgie. Hij is lid van de Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz en mede-uitgever van het Reallexikon für Antike und Christentum.

Taal: Nederlands
Dantesoci en leden van Alliance Française hebben vrij toegang tot de lezingen
Introducés: € 5,–