Woensdag 11 november: 750 jaar Dante: VERUM-BONUM-PULCHRUM – Dante Nijmegen


Wanneer: woensdag 11 november, om 19.45 uur
Lokatie: Logegebouw, Fortstraat 7, Nijmegen
Verzorgd door: Jacques Janssen (Dante Nijmegen)

Dante. NEW Celebrazioni Dante

Dat de schoonheid van Dantes werk eeuwigheidswaarde heeft en de actualiteit overstijgt zal niemand betwisten. Elke illustratie ervan deelt in het ‘etterno piacer’ dat zijn werk oproept en dat talloze kunstenaars blijft inspireren. Maar hoe is met de waarheid en de moraal gesteld die Dante biedt? Zijn die bestand tegen de tand des tijds, boeien die nog steeds of verbloemt de schoonheid van de taal een achterhaald gedachtegoed? En hoe verhouden het ware, het schone en het goede in zijn werk zich tot elkaar? Zijn het inderdaad communicerende vaten, volgens het oorspronkelijke, scholastieke adagium: ‘ens et unum, verum, bonum et pulchrum convertuntur’? Het zijn vragen waarop Jacques Janssen in woord en beeld een bescheiden en voorlopig antwoord zoekt, dat ongetwijfeld nieuwe vragen oproept.

Jacques Janssen is emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over studentencultuur, jeugdcultuur en de betekenis van religie in de hedendaagse samenleving. In 1999 verscheen van zijn hand een nieuwe, geannoteerde vertaling van Dantes ‘Hel’. De laatste jaren was zijn onderzoek primair gericht op de psychologie van het gebed en de religieuze ervaring. Tijdens zijn emeritaat blijft hij zich interesseren voor godsdienstpsychologische thema’s, de Divina Commedia en het vertalen daarvan. Momenteel werkt hij aan een boek over de geschiedenis en de betekenis van het gregoriaans, voor Dante de muziek bij uitstek. Daarna volgen, Deo volente, de vertalingen van Purgatorio en Paradijs.

Taal: Nederlands
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française hebben vrij toegang tot de lezingen
Introducés: € 5,–