Woensdag 19 november: De relatie tussen Venetiaanse stadsgezichten en 17de-eeuwse schilderkunst in de Republiek – Dante Nijmegen


Wanneer: woesndag 19 novemberr, 20.00 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11
, Nijmegen 
Verzorgd door:
Dante Nijmegen (dr. Bram de Klerck)

 

In de achttiende eeuw nam de uitbeelding van de stad Venetië in de schilderkunst een ongekend hoge vlucht. Venetiaanse kunstenaars als Canaletto, Bernardo Bellotto en Francesco Guardi kozen het aanzicht van hun stad, met monumenten zoals het Palazzo ducale en de kerk van San Marco, als onderwerp. Maar ook minder representatieve gebouwen en zelfs achteraf gelegen grachten en eilanden werden in vedute in beeld gebracht. Ook al eerder was de stad Venetië nadrukkelijk als decor opgenomen in scènes als die van het Wonder van het Heilig Kruis door Gentile Bellini (ca 1500).

Toch moeten de voorbeelden voor de achttiende-eeuwse kunstenaars waarschijnlijk worden gezocht in schilderijen en prenten van kunstenaars uit de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Want het was daar, in Amsterdam, Haarlem en andere artistieke centra, dat in die periode een heel nieuw soort stadsgezicht opkwam dat in themakeuze, ruimtesuggestie en compositie sterke parallellen vertoont met de Venetiaanse veduta. In de lezing zal deze opmerkelijke artistieke uitwisseling tussen de Nederlanden en Italië worden geïllustreerd en nader toegelicht.

Bram de Klerck is universitair hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de kunst van het Italië van de vroegmoderne periode. Daarnaast is hij medewerker van de cultuurredactie van NRC.

 

Toegang tot de lezing
Dantesoci, leden van Dante Kleve en Alliance Française Nijmegen hebben vrij toegang

Taal: Nederlands