Donderdag 10 januari: “Wederopbouw van Noord-Frankrijk na de ‘Grande Guerre’: een tocht langs Art Deco-architectuur’’ – Alliance Française


Wanneer:  10 januari om 20.00 uur
Lokatie: Lutherse Kerk
Verzorgd door: Alliance Française

art-deco_0art-deco_1In 2018 is herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Vooral Noordwest-Frankrijk stond voor de opgave om verwoeste steden en dorpen nieuw op te bouwen. De wederopbouw had betrekking op enerzijds de restauratie van het cultureel erfgoed, anderzijds op de vervanging van niet meer te herstellen bebouwing. Bij de nieuwbouw stond men voor de keuze: historiserend (terug)bouwen, dan wel aansluiting zoeken bij de nieuwe tijd met zijn nieuwe architectuuropvatting.

Gedurende het interbellum was de Art Deco als kunststroming zeer populair. In veel steden is deze stroming de inspiratiebron geweest voor de (vervangende) nieuwbouw. Vooral Noordwest-Frankrijk, dat enorm veel oorlogsschade had opgelopen, kreeg door de Art Deco-architectuur een compleet nieuw aanzien.

Website van Alliance Française
Dantesoci hebben vrij toegang tot de lezingen.