Parole, parole … Woorden en zegswijzen die opvallen in de Italiaanse taal – Dante Nijmegen


De conversatiegroep van een van onze docente Cinzia Mancini heeft een nieuwe rubriek bedacht voor Novità: Parole, parole…

De rubriek omvat woorden en zegswijzen die (ons) opvallen in de Italiaanse taal. Je kunt deze rubriek lezen in de Novità, de maandelijkse nieuwsbrief van Dante Alighieri Nijmegen. Zie boven in het menu Nieuwsbrieven. Als u een oude Novità wil ontvangen, schrijf ons een mail en we zullen u de nieuwsbrief sturen.

Iedereen die op het gebied van taalfenomenen iets interessants heeft te melden kan dat in maximaal 400 woorden sturen naar: jokederidder53@gmail.com. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

De uitdrukking van de maand is: Avere le braccia corte (Krenterig zijn of de hand op de knip houden)

 

Parole parole” is een nummer van de Italiaanse zangers Mina en Alberto Lupo. Het nummer werd in april 1972 uitgebracht. In 1973 bracht Dalida een Franstalige versie onder de titel “Paroles, paroles” uit op haar album Julien. Op 17 januari van dat jaar werd het uitgebracht als de eerste single van het album. (bron: Wikipedia)