Themacursussen, grammatica- en conversatiecursussen


Volg je al een cursus en wil je alleen conversatie doen?
Wil je de Italiaanse grammatica bijspijkeren?
Of wil je praktische oefeningen en rollenspellen doen met een bepaald thema?

Naast reguliere cursussen biedt Dante Nijmegen verschillende thematische, grammatica- en conversatiecursussen aan. Deze cursussen bestaan uit 2 lessen (2 achtereenvolgende weken) van 2 uur, 45 euro p.p. (de cursus gaat door met een minimum van 5 cursisten).

De cursussen gaan eind oktober/begin november van start. De data zullen z.s.m. bekend gemaakt worden.

Iedereen, zowel soci als niet-soci, kan aan deze cursussen deelnemen.
De niet-soci ontvangen bij de eerste inschrijving een voucher om aan een van onze activiteiten mee te doen, en pas bij de tweede inschrijving voor een van deze cursussen vragen we soci te worden.

 

Themacursussen
In elk blok van 2 lessen wordt een ander onderwerp gepresenteerd met betrekking tot het Italiaanse leven, gewoonten of cultuur.

 1. Prodotti d’Italia e il Made in Italy – (niveau A1/A2)
  (Italiaanse producten en Made in Italy)
 2. Lo shopping, fare la spesa: conversazione in diverse situazioni – (niveau A1)
  (praktische oefeningen en rollenspellen. Winkelen, boodschappen doen: verschillende situaties komen aan bod)
 3. Arte: il barocco nella pittura – (niveau B1/B2)
  (Kunst: barok in de schilderkunst)

Grammaticacursussen:

 1. Le preposizioni – (niveau A2)
  (voorzetsels)
 2. Pronomi diretti, pronomi indiretti e imperativo con i pronomi – (niveau A1/A2)
  (voornaamwoorden als lijdend voorwerp en als meewerkend voorwerp en gebiedende wijs met voornaamwoorden)

Conversatiecursussen:

 1. Conversatie niveau A1/A2
 2. Conversatie niveau A2
 3. Conversatie niveau B1
 4. Conversatie niveau B2