Principianti A2


Deze cursus (derde leerjaar) is bestemd voor degenen die het afgelopen jaar “Principianti A1-A2” hebben gevolgd, maar is ook geschikt voor nieuwe cursisten met voldoende basiskennis van het Italiaans. Om deel te kunnen nemen moet je in elk geval mensen en voorwerpen kunnen beschrijven, een gedachte kunnen uitdrukken en een eenvoudige standpunt kunnen verdedigen. Het boek dat we gebruiken leidt de cursisten op naar het niveau A2 van het Europees Referentiekader: “Al dente 2” en wij gaan verder met hoofdstuk 3.

Prijs lessen
* 11 personen of meer: € 260
voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.