Principianti A1


Met deze cursus (eerste leerjaar) maak jij kennis met de basisvaardigheden van deze mooie taal, zodat jij een eenvoudig gesprek kunt voeren, in het Italiaans kunnen bestellen, reserveren of met Italianen converseren. Het boek dat we gebruiken leidt de cursisten op naar het niveau A1 van het Europees Referentiekader. Dit alles aan de hand van speelse oefeningen en activiteiten zoals video op het gebied van uitspraak en intonatie, grammatica, woordenschat, het luisteren, praten, lezen en schrijven. Verder spelen de culturele aspecten een belangrijke rol.

Cursus in Nijmegen: het leesmateriaal is “Nuovo allegro A1” (tekstboek en werkboek) en wij beginnen van hoofdstuk 1.

Cursus in Arnhem/Velp: het lesmateriaal is “Al dente 1” e wij beginnen van hoofdtuk 1.

Prijs lessen
* 11 personen of meer: € 260
voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.