Gaat beginnen! Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’, eerste les woe. 6 april – Dante Nijmegen


 

voor-vakantie-cursus-resized-new

In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

– tellen & de klok;
– kennismaken & begroeten;
– overnachten;
– boodschappen doen & winkelen;
– overnachten;
– eten & drinken;
– openbaar vervoer & de weg vragen.

Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Aan de orde komen de uitspraakregels, lidwoorden en zelfstandige naamwoorden, regelmatige en een aantal onregelmatige werkwoorden, vraagwoorden en basisvocabulaire. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan.

In Nijmegen op woensdagavond, van 19.00 tot 21.00 uur:
– 6, 13, 20 april
– 11, 18, 25 mei
– 8 juni

Cursusgeld: voor Dantesoci € 120,00 te betalen aan de docente en € 25 aan de Stichting als bijdrage nieuwe socio.
Niet-soci betalen €150,00. U dient het bedrag over te maken op bankrekening van de docente  (wordt per mail bekend gemaakt).

Lesmateriaal: lesboeken worden door de docente aangeschaft (ongeveer 12 euro). Hierover wordt vóór de 1e les nadere informatie verschaft.

Locatie: de lessen vinden plaats in het centrum van Nijmegen (exacte locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt).

Inschrijving: uiterlijk 24 maart via het Inschrijfformulier.