Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’


voor-vakantie-cursus-resized-newIn 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

– tellen & de klok;
– kennismaken & begroeten;
– overnachten;
– boodschappen doen & winkelen;
– overnachten;
– eten & drinken;
– openbaar vervoer & de weg vragen.

Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Aan de orde komen de uitspraakregels, lidwoorden en zelfstandige naamwoorden, regelmatige en een aantal onregelmatige werkwoorden, vraagwoorden en basisvocabulaire. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan.

In Nijmegen op maandagavond, van19.00 tot 21.00 uur:
– 11, 18, 25 mei
– geen les op 1 juni (2e Pinksterdag), een nieuwe datum zal geprikt worden in die week in overleg met de cursisten
– 8, 15, 22 juni.

In Arnhem op woensdagavond, van19.00 tot 21.00 uur:
– 13, 20, 27 mei
– 3, 10, 17, 24 juni.

Cursusgeld: voor Dantesoci € 90,00 te betalen aan de docente en € 25 aan de Stichting als bijdrage nieuwe socio.
Niet-soci betalen €130,00. U dient het bedrag over te maken op bankrekening van de docente  (wordt per mail bekend gemaakt).

Lesmateriaal: lesboeken worden door de docente aangeschaft (ongeveer 12 euro). Hierover wordt vóór de 1e les nadere informatie verschaft.

Locatie: gezien de huidige situatie ziet het er naar uit dat de cursus geheel of ten dele digitaal gegeven gaat worden, middels Skype of Zoom. In dit geval kunnen  – afhankelijk van het aantal aanmeldingen – ook de lessen die op de woensdagavond staan gepland in Arnhem op maandag worden gevolgd. Mocht de situatie wijzigen, dan vinden de lessen (gedeeltelijk) in het centrum van Nijmegen en in het centrum van Arnhem plaats ( exacte locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt).

Inschrijving: vóór 3 mei 2020 via het Inschrijfformulier.
Bij overtekening wordt op een andere avond een tweede groep gestart.