Intermedio 3


Bij Intermedio 3 worden de kennis en vaardigheden verdiept en versterkt. Het doel is om verder te groeien richting niveau B2.

Prijs lessen
* 11 personen of meer: € 250
10 of  9 of 8 personen:  € 255
7 of 6 personen: € 260
minder dan 6 personen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.