Het Napolitaanse lied van 1914-1940


O surdato innamorato NEWCarusoWe reizen naar het Napels van ver vóór de Tweede Wereldoorlog. Er is een grote uittocht van Napolitanen naar Amerika; thuisgebleven jonge mannen verlaten hun stad om aan het aan het front te vechten. In de prachtige Napolitaanse liederen die geschreven zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum klinken heimwee, weemoed en verlangen door. Heimwee naar de geboortegrond, weemoed naar het Napels van weleer en verlangen naar de geliefde die achterbleef.
Na de Eerste Wereldoorlog beleeft de Napolitaanse canzone een enorm succes zowel in eigen land als op internationaal niveau. Elk jaar brengt nieuwe meeslepende liederen voort. Door het luisteren naar een selectie uit deze liederen wordt hun plaatsing in de tijd duidelijk.

Willy van Ophem is geboren in Delft en heeft Italiaanse taal en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en in Florence. Na haar afstuderen onderwees ze gedurende 16 jaar Italiaanse taal en cultuur bij diverse instituten. Al jaren heeft ze grote belangstelling voor de Italiaanse film- en liedcultuur en geeft daar graag lezingen over. Ze heeft meegewerkt aan het boek Napoli! van uitgeverij Bas Lubberhuizen waarin zij het hoofdstuk over Giacomo Leopardi en Napels voor haar rekening nam. Gedurende negen jaar was zij actief bestuurslid bij de Dante Alighieri Leiden-den Haag.

Taal: Nederlands
Dantesoci en leden van Alliance Française hebben vrij toegang tot de lezingen
Introducés: € 5,–