Avanzato B2-C1


Deze cursus is bedoeld voor zeer vergevorderden, de “ware liefhebbers” van het Italiaans. Spreken en cultuur staan centraal. Deelnemers zijn studenten die gedurende 6 of meer jaren de lessen gevolgd hebben of reeds een zeer goede vergelijkbare kennis van de Italiaanse taal hebben opgedaan. Het doel is de uitgebreide taalvaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen. Aan de hand van gespreks- en discussieoefeningen wordt o.a. ook de grammatica herhaald en actief ingeoefend; er wordt ingegaan op thema’s uit de actualiteit, cultuur, politiek, geschiedenis. Het programma wordt gedeeltelijk samengesteld in samenwerking met de cursisten, afhankelijk van hun interesse en belangstelling. Er zal hiervoor gebruik gemaakt worden van lesboeken (de laatste drie hoofdstukken van “Bravissimo 4”) en ander materiaal zoals artikelen van de Italiaanse kranten. Verder zullen we een literatuurboek lezen en bespreken.

Prijs lessen
* 11 personen of meer: € 260
voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.