Intermedio B2+


Deze cursus is bestemd voor diegenen die beschikken over een afgeronde basiskennis (minimaal 5 cursusjaren) en de behoefte hebben de bestaande woordenschat, grammatica, luister- en spreekvaardigheden te consolideren en uit te breiden.
Door spelletjes, leesteksten, beluisteren van dialogen en liedjes zullen de taalvaardigheden van de studenten worden ontwikkeld. Verder, uitgaande van de visie van korte films zullen oefeningen worden gemaakt en zal gesproken worden over aspecten van de Italiaanse cultuur. Daarnaast is er vooral ook aandacht voor het aanleren van bijkomende woordenschat en grammatica en zullen we een literatuurboek lezen en bespreken.

Prijs lessen

* 11 personen of meer: € 260
voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.