Italië als laboratorium van moderne politiek, als proeftuin van Europa


Wanneer: woensdag 9 oktober, om 19.45 uur
Locatie: Filmhus O42, Nijmegen
Verzorgd door: Dante Nijmegen

proeftuin-italie-gw_hum-mussolini-berlusconi-grillo-770x510Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond.

Italië geniet een tweeledige reputatie, als de exotische locatie van la dolce vita, maar ook als ijkpunt van crisis en corruptie. Het zou weigeren te moderniseren en in de vaart der volkeren mee te lopen.

Alle bewegingen die aan de wieg stonden van de moderne politiek – van nationalisme tot fascisme en van de almacht van politieke partijen tot populisme – zijn in Italië tot wasdom gekomen. Mussolini greep de macht tien jaar voordat Hitler dat deed; Berlusconi introduceerde een politieke stijl die nu gemeengoed is geworden, van Macron tot Trump.

Arthur Weststeijn is historicus. Recentelijk verschenen van zijn hand Nederlanders in Rome (Amsterdam 2017) en, samen met Pepijn Corduwener, Proeftuin Italië. Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond (Amsterdam 2018).

Taal: Nederlands
Dantesoci, leden van DanteKleve en Alliance Française hebben vrij toegang tot de lezingen
Introducés: € 5,–