Nijmegen timmert aan de weg: Mapping the Via Appia

Het project Mapping the Via Appia is een multi-disciplinair project met als doel de documentatie, analyse en valorisatie van de archeologische resten op en aan weerszijden van de vijfde en zesde mijl van de Via Appia in Rome. Hier bevinden zich talloze resten van grafmonumenten, villa’s, werkplaatsen etc. De rijkdom aan archeologische resten boven- en ondergronds, tezamen met de uitgebreide documentatie in archieven, maken een gedetailleerde multidisciplinaire analyse mogelijk van de geschiedenis van de weg en de omgeving. Met behulp van DGPS worden bestaande technieken van survey en documentatie van visuele resten verfijnd. Gegevens van survey en geofysisch prospectie-onderzoek worden gecombineerd met remote sensing technieken. Voor beter inzicht in de chronologische ontwikkeling van de weg worden opgravingen uitgevoerd. De complexiteit en de uitgebreide hoeveelheid data die worden verzameld, maken de ontwikkeling van een 3D Gis noodzakelijk. Doel is een beter inzicht te krijgen in het functioneren van deze en andere consulaire wegen. Bovendien wordt een methodologisch frame ontwikkeld voor het bestuderen van monumentale archeologische landschappen.

De belangrijkste partners in het project zijn de Radboud Universiteit Nijmegen de Vrije Universiteit van Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

Dr. Stephan Mols is universitair docent Klassieke Archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eveneens is hij opleidingscoördinator van de afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.