Intermedio B1+


Met de cursus principianti B1 + gaan we de puntjes op de i zetten. We gaan ervan uit dat er bij de deelnemers voldoende actieve en passieve kennis van de taal aanwezig is, zodat overstap tot een realistische benadering van het taalgebruik plaats kan vinden en de bestaande kennis in de praktijk toegepast kan worden. Dit realiseren we door te oefenen in praktijkgerichte situaties, en veel communicatie en interactie toe te passen. Op basis van de verworven inzichten zullen de deelnemers eigen initiatief tonen.

Bij Intermedio 2 werken de cursisten op niveau B1 van het ERK (Europese referentiekader). De kennis van het Italiaans wordt op niveau B1 versterkt.

Prijs lessen
* 11 personen of meer: € 260
voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.