Taalcursussen beschrijving (wordt bijgewerkt)


Overzicht van alle data, cursusgeld en locatie vindt u op onze pagina Taalcursussen.

Een vraag die vaak voorkomt is: hoe lang doe je erover om het volgende niveau te bereiken? Het is moeilijk om deze vraag precies te beantwoorden. Ook het Europese Referentiekader Kader (ERK) geeft, terecht, geen antwoord op deze vraag want verschillende factoren kunnen van invloed zijn: leeftijd; motivatie; intensiviteit van de studie; taalachtergrond;  kennis van andere talen, aanleg voor talen, etc… Over het algemeen kan gezegd worden dat het ongeveer twee keer zoveel tijd kost om van A2 naar B1 te komen als van A1 naar A2.

Principianti A1
Met deze cursus (eerste leerjaar) maak jij kennis met de basisvaardigheden van deze mooie taal, zodat jij een eenvoudig gesprek kunt voeren, in het Italiaans kunnen bestellen, reserveren of met Italianen converseren. Het boek dat we gebruiken leidt de cursisten op naar het niveau A1 van het Europees Referentiekader. Dit alles aan de hand van speelse oefeningen en activiteiten zoals video op het gebied van uitspraak en intonatie, grammatica, woordenschat, het luisteren, praten, lezen en schrijven. Verder spelen de culturele aspecten een belangrijke rol.

Cursus in Arnhem/Velp: het lesmateriaal is “Al dente 1” e wij beginnen van hoofdtuk 1.

Cursus in Nijmegen: het leesmateriaal is “Nuovo allegro A1” (tekstboek en werkboek) en wij beginnen van hoofdstuk 1.

——————————————————————

Principianti A1-A2
De cursus principianti A1-A2 (tweede leerjaar) dient in principe als een voortzetting van A1 te worden gezien. In deze cursus proberen we de basiskennis die in A1 is verworven verder te ontwikkelen en vooral te versterken. Extra aandacht wordt besteden aan de kleine (individuele) problemen die het leren kunnen bemoeilijken en aan het verhelpen (en voorkomen) van ingeslepen fouten. De lessen zullen bij voorkeur in een ontspannen en plezierige sfeer plaatsvinden.

——————————————————————

Principianti A2
Deze cursus (derde leerjaar) is bestemd voor degenen die het afgelopen jaar “Principianti A1-A2” hebben gevolgd, maar is ook geschikt voor nieuwe cursisten met voldoende basiskennis van het Italiaans. Om deel te kunnen nemen moet je in elk geval mensen en voorwerpen kunnen beschrijven, een gedachte kunnen uitdrukken en een eenvoudige standpunt kunnen verdedigen. Het boek dat we gebruiken leidt de cursisten op naar het niveau A2 van het Europees Referentiekader: “Al dente 2” en wij gaan verder met hoofdstuk 3

——————————————————————

Intermedio B1
In deze cursus gaan we de grammatica van CON PIACERE 2 herhalen en in elke les kiezen we een thema dat iedereen kan voorbereiden en kort samenvatten.
De prioriteit is om snel in het Italiaans te praten zonder bang zijn om fouten te maken, op een actieve en interactieve manier, ook met spelletjes.
We gaan ook praten over Italiaans recepten, liedjes en artikelen over het Italiaanse dagelijks leven.

——————————————————————–

Intermedio B1+
Met de cursus principianti B1 + gaan we de puntjes op de i zetten. We gaan ervan uit dat er bij de deelnemers voldoende actieve en passieve kennis van de taal aanwezig is, zodat overstap tot een realistische benadering van het taalgebruik plaats kan vinden en de bestaande kennis in de praktijk toegepast kan worden. Dit realiseren we door te oefenen in praktijkgerichte situaties, en veel communicatie en interactie toe te passen. Op basis van de verworven inzichten zullen de deelnemers eigen initiatief tonen.

——————————————————————–

Intermedio B2+
Deze cursus is bestemd voor diegenen die beschikken over een afgeronde basiskennis (minimaal 5 cursusjaren) en de behoefte hebben de bestaande woordenschat, grammatica, luister- en spreekvaardigheden te consolideren en uit te breiden.
Door spelletjes, leesteksten, beluisteren van dialogen en liedjes zullen de taalvaardigheden van de studenten worden ontwikkeld. Verder, uitgaande van de visie van korte films zullen oefeningen worden gemaakt en zal gesproken worden over aspecten van de Italiaanse cultuur. Daarnaast is er vooral ook aandacht voor het aanleren van bijkomende woordenschat en grammatica en zullen we een literatuurboek lezen en bespreken.

———————————————————————-

Avanzato B2-C1
Deze cursus is bedoeld voor zeer vergevorderden, de “ware liefhebbers” van het Italiaans. Spreken en cultuur staan centraal. Deelnemers zijn studenten die gedurende 6 of meer jaren de lessen gevolgd hebben of reeds een zeer goede vergelijkbare kennis van de Italiaanse taal hebben opgedaan. Het doel is de uitgebreide taalvaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen. Aan de hand van gespreks- en discussieoefeningen wordt o.a. ook de grammatica herhaald en actief ingeoefend; er wordt ingegaan op thema’s uit de actualiteit, cultuur, politiek, geschiedenis. Het programma wordt gedeeltelijk samengesteld in samenwerking met de cursisten, afhankelijk van hun interesse en belangstelling. Er zal hiervoor gebruik gemaakt worden van lesboeken (de laatste drie hoofdstukken van “Bravissimo 4”) en ander materiaal zoals artikelen van de Italiaanse kranten. Verder zullen we een literatuurboek lezen en bespreken.

———————————————————————–

Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’ (april-mei-juni)
In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan uitspraakregels en tellen, omgangsvormen, boodschappen doen (niet overal is een supermarkt in de buurt), overnachten, uit eten gaan en wat drink je daarbij, openbaar vervoer, ziekte en gezondheid. Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan. Dit alles in een groep van min. 8 en max. 12 deelnemers.

Lesmateriaal (alle cursussen)
Leerboeken dienen in overleg met de docent door de cursist zelf of gezamenlijk te worden aangeschaft.