Taalcursussen beschrijving


Overzicht van alle data, cursusgeld en locatie vindt u op onze pagina Lesrooster cursusjaar 2022-2023.

Mocht u twijfelen over het niveau dat u zou willen en kunnen volgen, neem dan contact op met de cursuscoördinator: taalcursussen@dantenijmegen.nl. Ze zal u de weg wijzen en in contact brengen met de docent(e).


Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’ (april-mei-juni)
In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan uitspraakregels en tellen, omgangsvormen, boodschappen doen (niet overal is een supermarkt in de buurt), overnachten, uit eten gaan en wat drink je daarbij, openbaar vervoer, ziekte en gezondheid. Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan. Dit alles in een groep van min. 8 en max. 12 deelnemers.
Voor soci en niet-soci. Meld je aan.

Principianti 1 (1e jaar) 
Deze cursus laat u kennismaken met de basis van de prachtige Italiaanse taaI, zodat u aan het eind van het 1e jaar in staat bent iets te bestellen in een bar en restaurant, de weg kunt vragen, u zelf kunt voorstellen, kortom een eenvoudig gesprek kunt voeren met Italianen, hetgeen over het algemeen door hen zeker gewaardeerd wordt. De nadruk ligt op luister- en spreekvaardigheid, nadat u zich eerst de beginselen van de grammatica eigen maakt, qua werkwoorden met name de tegenwoordige en voltooide tijd, en daarnaast de gerundio (ik ben aan het….), een veel voorkomende en relatief eenvoudige werkwoordsvorm in het Italiaans. Verder onder meer vraag- en lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en meervoudsvorming. Daarnaast wordt er uiteraard aandacht besteed aan de cultuur en gewoontes van Italië. Het lesmateriaal wordt door de docent(e) bepaald en zal z.s.m. bekend gemaakt.

Principianti 1+
Deze cursus is het vervolg op (de vervolgcurus van) ‘Eenvoudig Italiaans’, de vakantiecursus die in april en mei 2022 heeft plaatsgevonden. Na alles even goed te gaan herhalen, gaan we aan de slag met de leermethode (welke wordt nog besproken), met als inzet om aan het einde van het cursusjaar de helft van het boek behandeld te hebben. De basisgrammatica wordt herhaald en geoefend, zodat cursisten vóór de zomer al redelijk hun zegje kunnen doen op vakantie. We oefenen veel met werkwoorden en WRTS.

Principianti 2 (2e jaar) 
Deze cursus dient in principe als voortzetting en afronding van Principianti 1. De nadruk komt meer te liggen op luister- en spreekvaardigheid, o.a. met luisteroefeningen uit het boek (Con Piacere) en van de site www.almaedizioni.it. Verder, indien de cursisten dat plezierig vinden d.m.v. het schrijven en voorlezen van verhaaltjes waarover in de groep vragen gesteld kunnen worden. We blijven veel oefenen met de werkwoorden, met werkwoordlijsten, en als uitbreiding komt de verleden tijd, de ‘imperfetto’ aan bod.   De opzet is om Con Piacere 1 af te ronden. Als praktische aanvulling worden het boekje ’10 minuten Italiaans per dag’ en WRTS gebruikt.

Intermedio 1 (naar A2+/B1) 
Doel van deze cursus is het volledig afronden van de basiskennis en het versterken van de reeds aanwezige taalvaardigheden. De deelnemers beschikken al over voldoende basiskennis van de taal, maar deze moet nog worden verfijnd en vooral aangevuld om een compleet zicht te hebben, en dit is het primaire doel van de cursus en vormt tevens nog steeds een uitdaging. Tijdens de lessen zullen we een sterk praktijkgerichte en communicatieve aanpak hanteren met ruimte voor individuele aandacht en persoonlijke begeleiding zodat iedereen kan leren zich op zijn eigen manier uit te drukken.

Intermedio 2 (naar B2+) 
Deze cursus is bedoeld voor vergevorderde deelnemers, het betreft dus taalliefhebbers die al een aantal jaren bezig zijn met het bestuderen van het Italiaans en heeft als doel de communicatieve vaardigheid verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te tillen: namelijk niveau C.  De reeds aanwezige en uitgebreide taalvaardigheden van de studenten worden verder ontwikkeld en versterkt tot een hoger niveau van kennis. De actieve taalvaardigheden staan centraal, maar niveau C vraagt tevens om een soliede kennis van de cultuur en van de passieve vaardigheden, zoals luisteren en lezen. In deze cursus zullen we naast een leerboek ook gebruik maken van andere publicaties, zoals “Appuntamento”, om in te gaan op thema’s uit de actualiteit, cultuur, politiek, geschiedenis, literatuur.

Intermedio 3 (B2+)
Deze cursus is bestemd voor diegenen die beschikken over een afgeronde basiskennis (minimaal 5 cursusjaren) en de behoefte hebben de bestaande woordenschat, grammatica, luister- en spreekvaardigheden te consolideren en uit te breiden. Door spelletjes, leesteksten, beluisteren van dialogen en liedjes zullen de taalvaardigheden van de studenten worden ontwikkeld. Verder, uitgaande van de visie van korte films zullen oefeningen worden gemaakt en zal gesproken worden over aspecten van de Italiaanse cultuur. Daarnaast is er vooral ook aandacht voor het aanleren van bijkomende woordenschat en grammatica en zullen we een literatuurboek lezen en bespreken. Het lesmateriaal wordt door de docent(e) bepaald en zal z.s.m. bekend gemaakt.

Aanzato B2-C1
Deze cursus is bedoeld voor zeer vergevorderden, de “ware liefhebbers” van het Italiaans. Spreken en cultuur staan centraal. Het doel is de uitgebreide taalvaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen. In deze cursus zullen we een of twee literatuurboeken lezen en bespreken. Er wordt ook ingegaan op thema’s uit de actualiteit, cultuur, politiek, geschiedenis.