Taalcursussen beschrijving


Overzicht van alle data, cursusgeld en locatie vindt u op onze pagina Lesrooster cursusjaar 2021-2022.

Mocht u twijfelen over het niveau dat u zou willen en kunnen volgen, neem dan contact op met de cursuscoördinator: taalcursussen@dantenijmegen.nl. Ze zal u de weg wijzen en in contact brengen met de docent(e).


Principianti A1
Deze cursus laat u kennismaken met de basis van de prachtige Italiaanse taaI, zodat u aan het eind van het 1e jaar in staat bent iets te bestellen in een bar en restaurant, de weg kunt vragen, u zelf kunt voorstellen, kortom een eenvoudig gesprek kunt voeren met Italianen, hetgeen over het algemeen door hen zeker gewaardeerd wordt. De nadruk ligt op luister- en spreekvaardigheid, nadat u zich eerst de beginselen van de grammatica eigen maakt, qua werkwoorden met name de tegenwoordige en voltooide tijd, een veel voorkomende en relatief eenvoudige werkwoordsvorm in het Italiaans. Verder onder meer vraag- en lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en meervoudsvorming. Daarnaast wordt er uiteraard aandacht besteed aan de cultuur en gewoontes van Italië. Het lesmateriaal wordt door de docent(e) bepaald en zal z.s.m. bekend gemaakt.

Principianti A2
Deze cursus dient in principe als voortzetting en afronding van A1. In deze cursus proberen we de basiskennis die in A1 is verworven verder te ontwikkelen en vooral te versterken. Extra aandacht wordt besteden aan de kleine (individuele) problemen die het leren kunnen bemoeilijken en aan het verhelpen (en voorkomen) van ingeslepen fouten. De lessen zullen bij voorkeur in een ontspannen en plezierige sfeer plaatsvinden.

Intermedio B1
In deze cursus, geschikt voor personen met gemiddeld 4 jaar taalverwerving, ligt de nadruk op het spreken en begrijpen van het Italiaans, middels het bespreken van korte verhalen uit boeken, teksten uit tijdschriften of via internet, het beluisteren van liedjes en video’s, ook door de cursisten zelf aangedragen. Het lesmateriaal wordt door de docent(e) bepaald en zal z.s.m. bekend gemaakt.

Intermedio B2
Deze cursus dient als voortzetting en afronding van de vorige cursus B1 te worden gezien. We gaan ervan uit dat er bij de deelnemers voldoende actieve en passieve kennis van de taal aanwezig is zodat overstap tot een realistische benadering van het taalgebruik plaats kan vinden en de bestaande kennis in de praktijk toegepast kan worden. Dit realiseren we door te oefenen in praktijkgerichte situaties, en veel communicatie en interactie toe te passen. Op basis van de verworven inzichten zullen de deelnemers eigen initiatief tonen. Het lesmateriaal wordt door de docent(e) bepaald en zal z.s.m. bekend gemaakt.

Intermedio B2+
Deze cursus is bestemd voor diegenen die beschikken over een afgeronde basiskennis (minimaal 5 cursusjaren) en de behoefte hebben de bestaande woordenschat, grammatica, luister- en spreekvaardigheden te consolideren en uit te breiden. Door spelletjes, leesteksten, beluisteren van dialogen en liedjes zullen de taalvaardigheden van de studenten worden ontwikkeld. Verder, uitgaande van de visie van korte films zullen oefeningen worden gemaakt en zal gesproken worden over aspecten van de Italiaanse cultuur. Daarnaast is er vooral ook aandacht voor het aanleren van bijkomende woordenschat en grammatica en zullen we een literatuurboek lezen en bespreken. Het lesmateriaal wordt door de docent(e) bepaald en zal z.s.m. bekend gemaakt.

Intermedio B2-C1
Deze cursus is bedoeld voor zeer vergevorderden, de “ware liefhebbers” van het Italiaans. Spreken en cultuur staan centraal. Deelnemers zijn studenten die gedurende 6 of meer jaren de lessen gevolgd hebben of reeds een zeer goede vergelijkbare kennis van de Italiaanse taal hebben opgedaan. Het doel is de uitgebreide taalvaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen. In deze cursus zullen we een of twee literatuurboeken lezen en bespreken. Er wordt ook ingegaan op thema’s uit de actualiteit, cultuur, politiek, geschiedenis.

Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’ (april-mei-juni)
In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan uitspraakregels en tellen, omgangsvormen, boodschappen doen (niet overal is een supermarkt in de buurt), overnachten, uit eten gaan en wat drink je daarbij, openbaar vervoer, ziekte en gezondheid. Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan. Dit alles in een groep van min. 8 en max. 12 deelnemers.