Lezingen 2020-2021


Wij gaan ervan uit dat wij in september weer met de lezingen kunnen starten. We hebben alvast de eerste twee lezingen gepland, de rest van ons programma wordt later bekend gemaakt. Het is nu nog niet zeker welke voorwaarden er dan zullen gelden voor groepsbijeenkomsten. Houd de website in de gaten.

De meeste lezingen worden in het Nederlands gehouden. Graag willen wij er op wijzen dat de lezingen in het Italiaans aan diegenen die de taal nog niet kennen tóch een uitstekende luisteroefening en een uitdaging bieden. De spreker, die ook wel de Nederlandse taal spreekt, kan opheldering geven in het Nederlands.
Dantesoci, leden van de Alliance Française en Dante Kleve van hebben vrij toegang tot de lezingen, en andersom natuurlijk. Voor meer informatie zie de website van de Alliance Française en die van de Dante Kleve.

De lezingen worden in de regel op woensdagavond gehouden en vanaf januari 2020 vinden plaats in: Restaurant Groenewoud, 6525 NW Nijmegen.


Programma lezingen 2020-2021

Joris Ivens en Italië (Drs. André Stufkens)  
Woensdag 7 oktober 2020, 19.45 uur


In 2019 is Matera de hippe Culturele hoofdstad van Europa. Rond 1960 echter kon deze stad met haar grotwoningen door Joris Ivens in zijn "L'Italia non è un Paese povero” als een toonbeeld van de bittere armoede in Zuid-Italië worden verfilmd, zoals dat eerder al door Carlo Levi was beschreven in "Christus kwam niet verder dan Eboli". Lees meer...
Petrus in Rome (Dr. Roald Dijkstra)  
Woensdag 2 december, 19.45 uur


Rome is bekend om zijn keizers en pausen, maar natuurlijk ook vanwege Vaticaanstad, waarvan het graf van Petrus het middelpunt vormt. De vraag of Petrus nu écht in Rome is gekruisigd, zal vermoedelijk nooit met zekerheid kunnen worden beantwoord. Lees meer...