Inschrijven en prijzen taalcursussen 2021-2022


Prijs lessen
Reguliere cursussen met 11 personen of meer: € 260 (te betalen direct aan de docent)
(wijzigingen kunnen optreden afhankelijk bv. van de grootte van het leslokaal om aan coronamaatregelen te voldoen)

Voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’: € 120 voor soci (te betalen aan de docente en € 25 aan de Stichting als bijdrage nieuwe socio) en € 150 voor niet-soci (te betalen direct aan de docent).

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Vóór 23 september 2021 (de reguliere cursussen) en vóór 30 april 2022 (cursus Eenvoudig Italiaans). Instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk. Neem contact met ons.

De cursussen worden op verschillend niveau gegeven. Cinzia Mancini is onze cursuscoördinator. Bij haar kunt u zich niet alleen opgeven, maar u kunt ook bij haar terecht met vragen en suggesties.

E-mail: taalcursussen@dantenijmegen.nl