Inschrijven en prijzen taalcursussen 2022-2023REGULIERE CURSUSSEN

24 lessen van 1,5 uur, met 11 personen of meer: € 280 (te betalen direct aan de docent).
(wijzigingen kunnen optreden afhankelijk bv. van de grootte van het leslokaal om aan coronamaatregelen te voldoen)

Voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

THEMACURSUSSEN, GRAMMATICA CURSUSSEN, CONVERSATIECURSUSSEN
2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 45 (te betalen direct aan de docent). Starten eind oktober/begin november, met minimaal 5 deelnemers.

CAFFÈ IN LINGUA (TAALCAFÉ)
Een keer per maand, bijeenkomst van 1 uur, € 5 en € 7,50 afhankelijk van het aantal deelnemers.

KORTE CURSUS ‘EENVOUDIG ITALIAANS’:
€ 120 voor soci (te betalen aan de docente en € 25 aan de Stichting als bijdrage nieuwe socio) en € 150 voor niet-soci (te betalen direct aan de docent). Start in april.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Vóór 23 september 2022 (de reguliere cursussen) en vóór 30 april 2023 (cursus Eenvoudig Italiaans). Instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk. Neem contact met ons.

De cursussen worden op verschillend niveau gegeven. Cinzia Mancini is onze cursuscoördinator. Bij haar kunt u zich niet alleen opgeven, maar u kunt ook bij haar terecht met vragen en suggesties.

E-mail: taalcursussen@dantenijmegen.nl