Inschrijven en prijzen taalcursussen 2022-2023REGULIERE CURSUSSEN (starten eind september/begin oktober t/m april)

24 lessen van 1,5 uur, met 11 personen of meer: € 280 (te betalen direct aan de docent).
Voor kleinere groepen kan de prijs variëren, vindt overleg plaats met de betrokkenen. Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.

GRAMMATICA-, THEMA- EN  CONVERSATIECURSUSSEN (starten zo mogelijk in de loop van het jaar)
2 lessen (2 achtereenvolgende weken, in totaal 4 uur) van 2 uur, € 50 (te betalen direct aan de docent). Minimaal 5 deelnemers.

CAFFÈ IN LINGUA (TAALCAFÉ) (Een keer per maand)
Conversatie van 1 uur, € 5 en € 7,50 afhankelijk van het aantal deelnemers.

KORTE CURSUS ‘EENVOUDIG ITALIAANS’ (start in april):
€ 120 voor soci (te betalen aan de docente en € 30 aan de Stichting als bijdrage nieuwe socio) en € 150 voor niet-soci (te betalen direct aan de docent). Voor kleinere groepen kan de prijs variëren, vindt overleg plaats met de betrokkenen. Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Vóór 23 september 2022 (de reguliere cursussen) en vóór 30 april 2023 (cursus Eenvoudig Italiaans). Instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk. Neem contact met ons.

De cursussen worden op verschillend niveau gegeven. Cinzia Mancini is onze cursuscoördinator. Bij haar kunt u zich niet alleen opgeven, maar u kunt ook bij haar terecht met vragen en suggesties.

E-mail: taalcursussen@dantenijmegen.nl