Taalcursussen beschrijving


Overzicht van alle data, cursusgeld en locatie vindt u op onze pagina Taalcursussen.

Een vraag die vaak voorkomt is: hoe lang doe je erover om het volgende niveau te bereiken? Het is moeilijk om deze vraag precies te beantwoorden. Ook het Europese Referentiekader Kader (ERK) geeft, terecht, geen antwoord op deze vraag want verschillende factoren kunnen van invloed zijn: leeftijd; motivatie; intensiviteit van de studie; taalachtergrond;  kennis van andere talen, aanleg voor talen, etc… Over het algemeen kan gezegd worden dat het ongeveer twee keer zoveel tijd kost om van A2 naar B1 te komen als van A1 naar A2.

Principianti 1 en 2 en Intermedio 1, 2 (24 lessen, wekelijks)
Deze taalcursussen hebben tot doel een optimaal gebruik van de taal op basisniveau mogelijk te maken. Afhankelijk van de individuele motivatie en inzet van iedere cursist kan men in 4 jaar tijd het niveau B1 van het Europese Referentiekader Kader van de Raad van Europe (ERK) bereiken. Leren communiceren in het Italiaans staat binnen deze cursussen hoog in het vaandel: tijdens de lessen worden dagelijkse praktijksituaties nagebootst, waarbij iedere deelnemer actief betrokken wordt. In korte tijd verbetert de spreekvaardigheid en neemt het zelfvertrouwen bij het spreken van de taal toe.
Kennis van de cultuur, bestuderen van de grammatica, huiswerk maken krijgen voldoende aandacht en extra leeractiviteiten zoals luisteren naar muziek, brieven schrijven, eenvoudige boeken lezen etc. komen ook aan bod.

Bij de cursussen Principianti 1 en 2 worden de cursisten qua niveau op A1 en vervolgens op A2 van het ERK (Europese referentiekader) voorbereid.

Bij Intermedio 1 wordt de kennis van het Italiaans op niveau A2 verder versterkt en A2 wordt afgerond. Veder wordt er gewerkt aan de voorbereiding van niveau B1. Bij Intermedio 2  werken de cursisten op niveau B1 van het ERK (Europese referentiekader). De kennis van het Italiaans wordt op niveau B1 versterkt.

Avanzato A (24 lessen, wekelijks)
Deze cursus is bestemd voor diegenen die beschikken over een afgeronde basiskennis (ingangsniveau B2, ERK) en de behoefte hebben de bestaande woordenschat, grammatica, luister- en spreekvaardigheden te consolideren en uit te breiden. Door leesteksten, de visie van korte films, het beluisteren van dialogen en liedjes zullen de taalvaardigheden van de studenten worden ontwikkeld en zal gesproken worden over aspecten van de Italiaanse cultuur. Er wordt ook een Italiaans boek gelezen en besproken. Daarnaast is er vooral ook aandacht voor het aanleren van bijkomende woordenschat en grammatica.

Avanzato B (24 lessen, vijf kwartier, wekelijks)
In deze cursus voor de ware liefhebbers van het Italiaanse staan spreken en cultuur centraal. Een goede basiskennis van het Italiaans is vereist (ingangsniveau B2/C1, ERK). Het doel is de uitgebreide taalvaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen. Aan de hand van gespreks- en discussieoefeningen wordt o.a. ook de grammatica herhaald en actief ingeoefend; er wordt ingegaan op thema’s uit de actualiteit, cultuur, politiek, geschiedenis. Er wordt ook een Italiaans boek gelezen en besproken Het programma wordt gedeeltelijk samengesteld in samenwerking met de cursisten, afhankelijk van hun interesse en belangstelling.

Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’ (april-mei-juni)
In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan uitspraakregels en tellen, omgangsvormen, boodschappen doen (niet overal is een supermarkt in de buurt), overnachten, uit eten gaan en wat drink je daarbij, openbaar vervoer, ziekte en gezondheid. Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan. Dit alles in een groep van min. 8 en max. 12 deelnemers.

Lesmateriaal (alle cursussen)
Leerboeken dienen in overleg met de docent door de cursist zelf of gezamenlijk te worden aangeschaft.