Principianti 1


De cursussen Principianti 1 en 2 en de vervolgcursussen Intermedio 1 en 2 (24 lessen, wekelijks) hebben tot doel een optimaal gebruik van de taal op basisniveau mogelijk te maken. Afhankelijk van de individuele motivatie en inzet van iedere cursist kan men in 4 jaar tijd het niveau B1 van het Europese Referentiekader van de Raad van Europe (ERK) bereiken. Leren communiceren in het Italiaans staat binnen deze cursussen hoog in het vaandel: tijdens de lessen worden dagelijkse praktijksituaties nagebootst, waarbij iedere deelnemer actief betrokken wordt. In korte tijd verbetert de spreekvaardigheid en neemt het zelfvertrouwen bij het spreken van de taal toe.

Kennis van de cultuur, bestuderen van de grammatica, huiswerk maken krijgen voldoende aandacht en extra leeractiviteiten zoals luisteren naar muziek, brieven schrijven, eenvoudige boeken lezen etc. komen ook aan bod.

Bij de cursussen Principianti 1 worden de cursisten qua niveau op A1 van het ERK (Europese referentiekader) voorbereid.

Prijs lessen
* 11 personen of meer: € 260
minder dan 11 personen:  € 265
voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.)

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.