Lezingen 2019-2020


De meeste lezingen worden in het Nederlands gehouden. Graag willen wij er op wijzen dat de lezingen in het Italiaans aan diegenen die de taal nog niet kennen tóch een uitstekende luisteroefening en een uitdaging bieden. De spreker, die ook wel de Nederlandse taal spreekt, kan opheldering geven in het Nederlands.
Dantesoci, leden van de Alliance Française en Dante Kleve van hebben vrij toegang tot de lezingen, en andersom natuurlijk. Voor meer informatie zie de website van de Alliance Française en die van de Dante Kleve.

De lezingen worden in de regel op woensdagavond gehouden en vanaf januari 2020 vinden plaats in: Restaurant Groenewoud, 6525 NW Nijmegen.


Programma lezingen 2019-2020

La piazza, het plein in de Italiaanse filmgeschiedenis
(Drs. Sara Hoogveld )
 
Woensdag 23 oktober 2019, 19.45 uur


Aan het begin van de twintigste eeuw beschreef de Weense stedenbouwkundige Camillo Sitte de Italiaanse Piazza als het ideale plein in een stedelijke omgeving. De Italiaanse Piazza werd wel gezien als tegengif tegen doorgeschoten modernisme. Lees meer ...
1001 Italianen in Nederland (Drs. Daniele Tasca )  
Woensdag 20 november 2019, 19.45 uur


Al eeuwenlang komen Italianen naar Nederland; als bankiers, instrumentmakers, stucwerkers, schoorsteenvegers, terrazzowerkers of ijsmakers. Ze kwamen op eigen gelegenheid, als individu. Dat veranderde na de tweede wereldoorlog. Lees meer...
De kerstgedachte bij Franciscus van Assisi (Drs. Diederick Schönau)  
Woensdag 18 december 2019, 19.45 uur


In 1223 vierde Franciscus van Assisi Kerstmis in een grot in de buurt van het Greccio. Daarbij liet hij een kerststal maken met een kribbe, een os en een ezel. Deze gebeurtenis wordt algemeen gezien als de oorsprong van de kerststal als element van de kerstviering. Lees meer...
L’Italia in copertina (Dr. Gaia Salvatori)
Woensdag 5 februari 2020, 19.45 uur

“L’Italia in copertina. Una storia per immagini attraverso le tavole a colori de ‘Il Mattino Illustrato’ (1924-1943)”. Negli anni del fascismo in Italia la stampa illustrata ebbe un ruolo cruciale per la comunicazione degli eventi, della cronaca, della cultura. Lees meer...
Joris Ivens en Italië (Drs. André Stufkens)  
Woensdag 11 maart 2020, 19.45 uur
Wij stellen de lezing uit gelet op de coronavirus-richtlijnen.

In 2019 is Matera de hippe Culturele hoofdstad van Europa. Rond 1960 echter kon deze stad met haar grotwoningen door Joris Ivens in zijn "L'Italia non è un Paese povero” als een toonbeeld van de bittere armoede in Zuid-Italië worden verfilmd, zoals dat eerder al door Carlo Levi was beschreven in "Christus kwam niet verder dan Eboli". Lees meer...
Petrus in Rome (Dr. Roald Dijkstra)  
Woensdag 15 april, 19.45 uur


Rome is bekend om zijn keizers en pausen, maar natuurlijk ook vanwege Vaticaanstad, waarvan het graf van Petrus het middelpunt vormt. De vraag of Petrus nu écht in Rome is gekruisigd, zal vermoedelijk nooit met zekerheid kunnen worden beantwoord. Lees meer...