Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’


voor-vakantie-cursus-resized-newIn 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

– uitspraakregels en tellen;
– omgangsvormen;
– boodschappen doen (niet overal is een supermarkt in de buurt);
– overnachten;
– uit eten gaan en wat drink je daarbij;
– openbaar vervoer;
– ziekte en gezondheid.

Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan.

In Nijmegen op woensdagavond, in het wijkcentrum Titus Brandsma:
april en mei 2020, van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursusgeld: voor Dantesoci € 90,00 te betalen aan de docente en € 25 aan de Stichting als bijdrage nieuwe socio.
Niet-soci betalen €130,00. U dient het bedrag voorafgaand aan de cursus over te maken op bankrekening van de docente, mw. Kok-Morello (wordt per mail bekend gemaakt).

Lesmateriaal: “Italiaans à la carte” (tekst/werkboek en cd) ISBN 9789460301599

Inschrijving: vóór 22 maart 2020 via het Inschrijfformulier.
Bij overtekening wordt op een andere avond een tweede groep gestart.