Korte cursus ‘Eenvoudig Italiaans’


In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau thema’s aan de orde gesteld die de praktische redzaamheid in Italië moeten vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

– uitspraakregels en tellen;
– omgangsvormen;
– boodschappen doen (niet overal is een supermarkt in de buurt);
– overnachten;
– uit eten gaan en wat drink je daarbij;
– openbaar vervoer;
– ziekte en gezondheid.

Niet de grammaticale correctheid staat op de voorgrond, maar het spreken en het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes. Gelijktijdig zullen praktische tips centraal staan.

In Nijmegen op woensdagavond, in het wijkcentrum Titus Brandsma:
12, 19, 26 april en 10, 17, 24, 31 mei  2017 van 19.30 tot 21.30 uur.

In Arnhem op maandagavond, in het wijkcentrum Boerderij De Kroon:
3, 10, 24 april en 8, 15, 22, 29 mei  2017 van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursusgeld: voor Dantesoci € 90,00. Niet-soci betalen €130,00. U dient het bedrag voorafgaand aan de cursus over te maken op bankrekening IBAN NL14 SNSB 0936 6720 64 t.n.v. mw. Kok-Morello.

Lesmateriaal: “Italiaans à la carte” (tekst/werkboek en cd) ISBN 9789460301599

Inschrijving: vóór 22 maart 2017 via het Inschrijfformulier.
Bij overtekening wordt op een andere avond een tweede groep gestart.