Categorie archief: Lezingen/Activiteiten – Alliance Française

Woensdag 23 januari: “Le ciné-club’’ – Alliance Française


Wanneer:  23 januari om 19.30 uur
Lokatie: Logegebouw
Verzorgd door: Alliance Française

Cette soirée ciné-club se décline en deux parties. Tout d’abord, un travail individuel ou collectif de préparation au vocabulaire du film, dans la détente et la bonne humeur. Puis, dans un deuxième temps, le visionnage d’un film français avec sous-titrage en français. Une façon de lier l’utile à l’agréable, grâce au 7e art !

Speciaal voor cursisten: een Franse filmavond anders dan anders. Het gaat om een door Denis Mandon ontwikkeld concept: in het eerste gedeelte van de avond wordt door verschillende (vocabulaire)oefeningen de film voorbereid waarna we in het tweede gedeelte een recente Franse film gaan bekijken.

Website van Alliance Française

Donderdag 10 januari: “Wederopbouw van Noord-Frankrijk na de ‘Grande Guerre’: een tocht langs Art Deco-architectuur’’ – Alliance Française


Wanneer:  10 januari om 20.00 uur
Lokatie: Lutherse Kerk
Verzorgd door: Alliance Française

art-deco_0art-deco_1In 2018 is herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Vooral Noordwest-Frankrijk stond voor de opgave om verwoeste steden en dorpen nieuw op te bouwen. De wederopbouw had betrekking op enerzijds de restauratie van het cultureel erfgoed, anderzijds op de vervanging van niet meer te herstellen bebouwing. Bij de nieuwbouw stond men voor de keuze: historiserend (terug)bouwen, dan wel aansluiting zoeken bij de nieuwe tijd met zijn nieuwe architectuuropvatting.

Gedurende het interbellum was de Art Deco als kunststroming zeer populair. In veel steden is deze stroming de inspiratiebron geweest voor de (vervangende) nieuwbouw. Vooral Noordwest-Frankrijk, dat enorm veel oorlogsschade had opgelopen, kreeg door de Art Deco-architectuur een compleet nieuw aanzien.

Website van Alliance Française
Dantesoci hebben vrij toegang tot de lezingen.

Dinsdag 9 oktober : “Italië als laboratorium van moderne politiek, als proeftuin van Europa” – Dante Nijmegen


Wanneer: zon9 oktober,  om 19.45 uur
Locatie: Filmhuis O42, Nijmegen
Verzorgd door: Dante Nijmegen

proeftuin-italie-gw_hum-mussolini-berlusconi-grillo-770x510Beschouwing over de ongemeen spannende politieke actualiteit in Italië en de historische achtergronden daarvan. Italië loopt in Europa vooruit als het gaat om mode, kunst, design, de keuken – doet ‘il bel paese’ dat ook op het terrein van de politiek?

Arthur Weststeijn is historicus. Recentelijk verschenen van zijn hand Nederlanders in Rome (Amsterdam 2017) en, samen met Pepijn Corduwener, Proeftuin Italië. Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond (Amsterdam 2018).

 

Taal: Nederlands
Dantesoci, leden van DanteKleve en Alliance Française hebben vrij toegang tot de lezingen
Introducés: € 5,–

Vrijdag 28 september: ‘‘Liefde op zijn Frans’’ – Alliance Française


Wanneer:  28 september om 20.00 uur
Lokatie: Kandinsky College
Verzorgd door: Alliance Française (Het Groesbeeks Gemengd Koor)

groesbeeks-koor-213x300Het Groesbeeks Gemengd Koor o.l.v. dirigent Eugène Ceulemans bezingt de liefde in het Frans. Op het programma klassiekers als Sous le ciel de Paris en La Mer; een gezang van de Katharen over de man die voor zijn zieke vrouw soep maakt; een loflied op de geliefde koning Henri IV, die bewondering oogstte om zijn prestaties in oorlog, liefde en drankgebruik. Voor de minder koningsgezinden is er de Marseillaise, met de oproep om ons uit liefde voor het vaderland te scharen onder onze bebloede banieren.

Ook zingt het koor Après un Rêve en Cantique de Jean Racine, bekende liederen van één van de grote Franse componisten, Fauré. En nog veel meer. Dit alles onder muzikale begeleiding van pianist Vincent Cuppen, basgitarist Gerard Hoorweg en de bekende accordeonist, componist en arrangeur Gerie Daanen.

 

 

Website van Alliance Française
Dantesoci hebben vrij toegang tot de lezingen.

Donderdag 5 april: ‘‘Le français au Canada, langue, politique et identité’’ – Alliance Française


 

Wanneer:  donderdag 5 april, om 20.00 uur
Lokatie: Locatie volgt
Verzorgd door: Alliance Française (Dr. Janine Berns, Radboud Universiteit Nijmegen/Universiteit Utrecht)

 

postzegel1jacquescartier-canada-233x300-resizedVoor Franstalige Canadezen is hun taal een erg belangrijk onderdeel van hun identiteit, die echter met enige regelmaat ter discussie wordt gesteld. Engelstalige Canadezen vinden hun Franstalige landgenoten vaak erg “Frans”, en dus anders. Frankrijk vindt die Franssprekende Canadezen juist weer helemaal niet zo Frans: het Canadees Frans wordt veelal gezien als een inferieure variant, die ook nog eens doorspekt is met Engelstalige invloeden. Resultaat? Franstalige Canadezen weten dus niet zo goed waar ze nu bij horen. Tegelijkertijd voelt Frankrijk anno 2017 ook dat het oog moet hebben voor meer dan “standaard” Frans om de positie van de taal – en Frankrijk – in de wereld te onderstrepen en te versterken. Deze lezing (in het Frans) is het verhaal van een koloniale geschiedenis die laat zien hoe taal onlosmakelijk verbonden is met identiteit en macht.

Website van Alliance Française
Dantesoci hebben vrij toegang tot de lezingen.

Dinsdag 13 maart: ‘‘Les Français et la mer’’ – Alliance Française


Wanneer:  dinsdag 13 maart, om 20.00 uur
Lokatie: Café Zaal Groenewoud
Verzorgd door: Alliance Française

 

plaatje-10-la-merLa France possède 5 500 km de côtes. Mais les Français ont-ils dans leur mémoire des images fortes de la mer ? Il y a des images mémorielles, mais avec des trous noirs. Pierre Burlaud nous propose d’explorer images, textes et mémoires de la mer en France.

Tijdens deze lezing wordt een beeld geschetst van o.a. de slag bij Trafalgar, de vloot van Colbert, de kaper Surcouf, de Vendée Globe, de geallieerde landing van 1944, Jacques Cartier en Jacques Cousteau.

 

Website van Alliance Française
Dantesoci hebben vrij toegang tot de lezingen.