Avanzato B


In deze cursus voor de ware liefhebbers van het Italiaanse staan spreken en cultuur centraal. Een goede basiskennis van het Italiaans is vereist (meer dan 5 cursusjaren, minimaal een ingangsniveau B2, ERK). Het doel is de uitgebreide taalvaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen. Aan de hand van gespreks- en discussieoefeningen wordt o.a. ook de grammatica herhaald en actief ingeoefend; er wordt ingegaan op thema’s uit de actualiteit, cultuur, politiek, geschiedenis; aandacht zal worden geschonken aan de Italiaanse regio’s, hun typische kenmerken en verschillen. Het programma wordt gedeeltelijk samengesteld in samenwerking met de cursisten, afhankelijk van hun interesse en belangstelling.

Prijs lessen
* 11 personen of meer: € 260
minder dan 11 personen:  € 265
voor kleinere groepen: vindt overleg plaats met de betrokkenen. (Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of dat tot annulering besloten moet worden.))

Het cursusgeld dient rechtstreeks aan de docent te worden betaald vóór aanvang van de lessen (de docent zal haar/zijn rekeningnummer doorgeven), anders op de eerste lesavond.